ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για 75 μόνιμους υπαλλήλους στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ: 822 θέσεις μονίμων στην ΑΑΔΕ - Αναλυτικά οι ειδικότητες

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη (6Κ/2019) για την πρόσληψη 75 μονίμων υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται ουισιαστικά για την πρώτη προκήρυξη της νέας περιόδου.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 5 Νοεμβρίου

Σημειώστε ότι:

  • Η υποβολή δικαιολογητικών, σύμφωνα με το νέο σύστημα προσλήψεων, θα γίνει μετά από ενημέρωση του ΑΣΕΠ προς τους υποψηφίους
  • Η προκήρυξη δεν προβλέπει ειδική εμπειρία. Η μοριοδότηση είναι ίδια για όλους τους υποψηφίους με μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες
  • Θα προσληφθεί προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων στην κατηγορία ΤΕ (47 θέσεις) και μίας ειδικότητας στην κατηγορία ΔΕ (28 θέσεις)

Διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ