ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 822 θέσεων μονίμων στην ΑΑΔΕ – Αναλυτικά οι ειδικότητες

ΑΣΕΠ: 822 θέσεις μονίμων στην ΑΑΔΕ - Αναλυτικά οι ειδικότητες

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Η νέα προκήρυξη για προσλήψεις μονίμων, αφορά τις ειδικότητες:

  • 546 θέσεις: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών
  • 203 θέσεις: ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
  • 73 θέσεις: ΔΕ Τελωνειακών

Δείτε των ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ