Απόφαση βράβευσης (bonus) Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ για το 2018

Απόφαση βράβευσης (bonus) Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ για το 2018

H βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάσει των αποτελεσμάτων τους έτους 2018.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την απόφαση εδώ

Ειδικότερα,

1. βραβεύονται με το γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ Α 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 (Β’ 5242) απόφασης Διοικητή, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες.

Πίνακας 1:ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 3

Αρ.Πρωτ. Δ.Σ.Σ A 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 ΦΕΚ 5242/Β/26-11-20 Απόφασης Διοικητή

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
1 Γραφείο Διοικητή 17 17
2 Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας 17 17
3 Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 17 17
4 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 17 17
5 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 17 17
6 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 17 17
7 Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης 17 17
8 Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία 17 17
9 Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 22 22
10 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 17 17
11 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 17 17
12 Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών 17 17
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
13 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 15 6 3 24
14 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 6 3 24
15 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ 15 6 3 24
16 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 6 3 24
Γ. Δ/ΝΣΗ Η.Δ. & Α.Δ.
17 Γραφείο Υποστήριξης Προϊσταμένου Γ. Δ/ΝΣΗΣ Η.Δ. & Α.Δ. 17 17
18 Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης 17 17
19 Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 17 17
20 Διεύθυνση Οργάνωσης 17 17
21 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 17 17
22 Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 17 17
Γ. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ.
23 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου 17 17
24 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 17 17
25 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 17 17
26 Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών 17 17
Γ. Δ/ΝΣΗ Φ.Δ.
27 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 17 17
28 Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης 17 17
29 Διεύθυνση Ελέγχων 8 8
30 Διεύθυνση Εισπράξεων 17 17
31 Διεύθυνση Εφαρμογής Αμεσης Φορολογίας 17 17
32 Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 17 17
33 Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 17 17
34 Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης 22 22
35 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0
36 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 8 8
37 Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών 17 17
38 Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 17 17
39 Φορολογική Περιφέρεια Πειραιά 17 17
40 Φορολογική Περιφέρεια Πατρών 17 17
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
41 ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 4 8
42 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ 2 2
43 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 5 3 6 14
44 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 6
45 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ 5 4 9
46 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 3 6 9
47 ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 2 6 10
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
48 ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3 6 9
49 ΔΟΥ Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 4
50 ΔΟΥ Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 3 6 14
51 ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 4
52 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 4 6
53 ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ 7 6 6 19
54 ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ 7 9 16
55 ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ 3 6 9
56 ΔΟΥ IB’ ΑΘΗΝΩΝ 0
57 ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 5 2 6 13
58 ΔΟΥ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ 6 6
59 ΔΟΥ ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ 2 2
60 ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 4
61 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 6 6
62 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7 6 6 19
63 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 2 7
64 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3 6 6 15
65 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5 4 6 15
66 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 6 9
67 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 0
68 ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 6
69 ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 3
70 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6 6 12
71 ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 4 4
72 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 3
73 ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 4
74 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 6 9
75 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5 6 6 17
76 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 6 6 15
77 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5 6 6 17
78 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 4
79 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 9 6 15
80 ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 6 9
81 ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5 5
82 ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 4
83 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3 6 6 15
84 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 4
85 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 4 6 10
86 ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6 6 12
87 ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 4 6 15
88 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 2
89 ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 5 4 6 15
90 ΔΟΥ Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 6 9
91 ΔΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 3 6 14
92 ΔΟΥ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 6 9
93 ΔΟΥ ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 4 6 15
94 ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 6 9
95 ΔΟΥ Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 2 6 11
96 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3 2 6 11
97 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 6
98 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 6 6
99 ΔΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 3 2 6 11
100 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 6
101 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0
102 ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 6 10
103 ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 5 4 6 15
104 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 6 10
105 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0
106 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3 6 9
107 ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 6 9
108 ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0
109 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 6 9
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
110 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 6 9
111 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ 4 6 10
112 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 3 6 11
113 ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 6 10
114 ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 4 6 17
115 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ 5 6 11
116 ΔΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 6 13
117 ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 3
118 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 15 6 21
119 ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 3 6 9
120 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9 6 15
121 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 3 2 6 11
122 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 9 9
123 ΔΟΥ ΚΩ 5 6 6 17
124 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ 7 6 6 19
125 ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ 5 6 6 17
126 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 5 6 11
127 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 6 6
128 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ 5 6 6 17
129 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 6 15
130 ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 6 15
131 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 9 9
132 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 9
133 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 3
134 ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ 0
135 ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6 6
136 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 3
137 ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 2
138 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 4 6 10
139 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 6 8
140 ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3 3
141 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 6 12
142 ΔΟΥ Α’ ΠΑΤΡΩΝ 7 6 13
143 ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5 6 6 17
144 ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 2 2
145 ΔΟΥ Γ’ ΠΑΤΡΩΝ 2 6 8
146 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 6
147 ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 2 4
148 ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 9 6 15
149 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 2 6 8
150 ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 6 9
151 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6 6
152 ΔΟΥΣΠΑΡΤΗΣ 3 6 9
153 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6 6
Γ. Δ/ΝΣΗ Τ. & Ε.Φ.Κ.
154 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 17 17
155 Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 17 17
156 Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών 17 17
157 Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 17 17
158 Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 17 17
159 Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 17 17
160 Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 8 2 10
161 ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ 22 22
162 ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 22
163 Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής 11 11
164 Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 17 17
165 Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας 17 17
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
166 ΤΛΝ ΟΙΝΟΗΣ 9 6 15
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
167 ΤΛΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 6 2 8
168 ΤΛΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 6
169 ΤΛΝ ΩΡΕΩΝ 5 6 6 17
170 ΤΛΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 6 12
171 ΤΛΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” 9 6 15
172 ΤΛΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 9 2 11
173 ΤΛΝ ΡΑΦΗΝΑΣ 5 6 6 17
174 ΤΛΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 6
175 ΤΛΝ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ 9 2 11
176 ΤΛΝ ΠΟΡΟΥ 2 2
177 ΤΛΝ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 9 3 12
178 ΤΛΝ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 9 2 11
179 ΤΛΝ Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 3 2 5
180 ΤΛΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4 9 2 15
181 ΤΛΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3 2 5
182 ΤΛΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4 3 2 9
183 ΤΛΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 6 2 8
184 ΤΛΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 2 2 4
185 ΤΛΝ ΧΙΟΥ 3 2 5
186 ΤΛΝ ΡΟΔΟΥ 6 6 12
187 ΤΛΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 6 6 17
188 ΤΛΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6 2 8
189 ΤΛΝ ΛΕΡΟΥ 6 2 8
190 ΤΛΝ ΚΩ 6 6 12
191 ΤΛΝ ΠΑΤΜΟΥ 2 2 4
192 ΤΛΝ ΣΥΜΗΣ 2 2
193 ΤΛΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 5 5
194 ΤΛΝ ΣΥΡΟΥ 4 6 10
195 ΤΛΝ ΘΗΡΑΣ 5 6 6 17
196 ΤΛΝ ΜΗΛΟΥ 6 3 9
197 ΤΛΝ ΜΥΚΟΝΟΥ 6 6
198 ΤΛΝ ΝΑΞΟΥ 6 2 8
199 ΤΛΝ ΠΑΡΟΥ 3 3
200 ΤΛΝ ΣΑΜΟΥ 2 4 2 8
201 ΤΛΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 6 2 8
202 ΤΛΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 2 11
203 ΤΛΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 3
204 ΤΛΝ ΣΗΤΕΙΑΣ 3 3
205 ΤΛΝ ΧΑΝΙΩΝ 4 6 10
206 ΤΛΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 6 9
207 ΤΛΝ ΚΗΠΩΝ 3 9 6 18
208 ΤΛΝ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 2 2
209 ΤΛΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 6
210 ΤΛΝ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0
211 ΤΛΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5 4 3 12
212 ΤΛΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 7 9 6 22
213 ΤΛΝ ΔΡΑΜΑΣ 5 6 6 17
214 ΤΛΝ ΞΑΝΘΗΣ 0
215 ΤΛΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 7 9 6 22
216 ΤΛΝ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ 9 9
217 ΤΛΝ ΚΙΛΚΙΣ 6 2 8
218 ΤΛΝ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 6 6
219 ΤΛΝ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 2 8
220 ΤΛΝ Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Φ.Κ. 2 2
221 ΤΛΝ ΕΥΖΩΝΩΝ 3 9 6 18
222 ΤΛΝ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 6 6 12
223 ΤΛΝ ΝΙΚΗΣ 6 2 8
224 ΤΛΝ ΣΚΥΔΡΑΣ 4 9 6 19
225 ΤΛΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9 2 11
226 ΤΛΝ ΣΕΡΡΩΝ 2 2
227 ΤΛΝ ΣΤΑΥΡΟΥ 0
228 ΤΛΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 2 2
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
229 ΤΛΝ ΔΑΦΝΗΣ 7 9 6 22
230 ΤΛΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 9 2 15
231 ΤΛΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5 6 6 17
232 ΤΛΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 6
233 ΤΛΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 9 2 11
234 ΤΛΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 6
235 ΤΛΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 2 6
236 ΤΛΝ ΒΟΛΟΥ 9 6 15
237 ΤΛΝ ΣΚΙΑΘΟΥ 5 4 9
238 ΤΛΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2 3 6 11
239 ΤΛΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9 2 11
240 ΤΛΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 9 6 18
241 ΤΛΝ ΚΑΚΑΒΙΑΣ 3 4 6 13
242 ΤΛΝ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ 2 2
243 ΤΛΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 2 2
244 ΤΛΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 3
245 ΤΛΝ ΑΡΤΑΣ 3 6 6 15
246 ΤΛΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6 6
247 ΤΛΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 2 6
248 ΤΛΝ ΠΑΤΡΩΝ 6 2 8
249 ΤΛΝ ΑΙΓΙΟΥ 6 6
250 ΤΛΝ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2 2
251 ΤΛΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6 6
252 ΤΛΝ ΑΣΤΑΚΟΥ 4 6 10
253 ΤΛΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 6 6 17
254 ΤΛΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2 6 6 14
255 ΤΛΝ ΙΤΕΑΣ 2 2
256 ΤΛΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9 6 15
257 ΤΛΝ ΓΥΘΕΙΟΥ 5 2 6 13
258 ΤΛΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ 6 2 8
259 ΤΛΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 6 6
Γ. Δ/ΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
260 Γραφείο Υποστήριξης Προϊσταμένου Γ. Δ/ΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ. 17 17
261 Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου 17 17
262 Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων 17 17
263 Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων 17 17
264 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 17 17
ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
265 ΧΥΠ Α’ ΑΘΗΝΩΝ 17 17
266 ΧΥΠ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 17 17
267 ΧΥΠ Γ’ ΑΘΗΝΩΝ 17 17
268 ΧΥΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 17 17
269 ΧΥΠ ΑΙΓΑΙΟΥ 17 17
270 ΧΥΠ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17 17
271 ΧΥΠ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 17 17
272 ΧΥΠ ΛΑΡΙΣΑΣ 17 17
273 ΧΥΠ ΒΟΛΟΥ 17 17
274 ΧΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 17 17
275 ΧΥΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17 17
276 ΧΥΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 17 17
277 ΧΥΠ ΚΡΗΤΗΣ 17 17
278 ΧΥΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 17 17
279 ΧΥΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 17 17

2. Βραβεύονται με τα ειδικά βραβεία του άρθρου 5 της με αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ A 1135683 Ε- 2020 24/11/2020 (ΦΕΚ 5242/Β/26-11-2020) Απόφασης Διοικητή, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες.

Πίνακας 2: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 Αρ. Πρωτ. Δ.Σ.Σ A 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 ΦΕΚ 5242/Β/26-11-20 Απόφασης Διοικητή
Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ άρθρου 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ άρθρου3 ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ άρθρου 5 ΤΕΛΙΚΑΜΟΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ

1 Αυτοτελές Τμή μα Διοίκησης Δ.2.β Για την μέριμνα φύλαξης των κτιρίων των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των χώρων υποδοχής αυτών. Το βραβείο κατανέμεται στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης, με την παρ.4 του άρθ.8 της απόφ.ΔΣΣΑ1135683ΕΞ2020/ ΦΕΚ5242/26-11-20, οι οποίοι εκτέλεσαν ιδιαίτερα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, σύμφωνα με το αριθ. Α.Τ.Δ.169040 ΕΞ2020ΕΜΠ/8-12-2020 της ΓΔΑΔΟ, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας. 17 20 20
2 ΔιεύθυνσηΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης Β.2.α Επιτυχής υλοποίηση στόχων και έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, και εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια – προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.Ειδικότερα η Δ.ΗΛΕ.Δ. συνέβαλλε:

Στην υλοποίηση επιπλέον έργων που πραγματοποιήθηκαν από τους υπαλλήλους της εντός ασφυκτικών προθεσμιών καταβάλλοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ιδιαίτερη αναφορά μεταξύ αυτών χρήζει η καθημερινή συνδρομή που παρείχε η υπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υ.Μ.Ε., με την παροχή ημερησίωςτων απαραίτητων στοιχείων για την άμεση καταβολή βοηθημάτων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στις περιοχές που ανήκουν στις Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας.

Από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εκπληρώθηκαν «έκτακτα και επείγοντα ή κατ’ ανάθεση έργα εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου» και ενδεικτικά αναφέρονται:

ο Δημιουργία web-service για τη χορήγηση κοινωνικού μερίσματος.

ο Τροποποίηση προγράμματος για την υποστήριξη της παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, για τις πυρόπληκτες Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας.

ο Νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 με την οποία χορηγήθηκε απαλλαγή σε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, για τα οποία έχει εκδοθεί δελτίο επανελέγχου, ύστερα από τις πυρκαγιές στην Αττική, στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

ο Υλοποίηση κεντρικής εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 με βάση τις νέες τιμές ζώνης των ακινήτων (ΠΟΑ 1113/2018) και τις αλλαγές του ν. 4549/2018

ο Υλοποίηση εφαρμογής διαχωρισμού χρεών στο ΟΠΔΦ Taxis, ο Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, ο Υποβοήθηση μεγάλου πλήθους τρίτων φορέων για την επιτέλεση εργασιών αρμοδιότητάς τους με (α) παροχή στοιχείων και πληροφοριών, (β) δημιουργία web services για αυτοματοποιημένη παροχή στοιχείων και (γ) παροχή της δυνατότητας χρήσης των διαπιστευτηρίων του TAXISnet για την πιστοποίηση χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών (OAuth).

17 25 25
3 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Β.2.α Επιτυχής υλοποίηση στόχων Επιχειρησιακού Σχεδίου, και εκπλήρωση έκτακτων έργων σε αυστηρά χρονικά πλαίσια -προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.Ειδικότερα, με τη σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. και προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια του κρατικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2017 η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής εκκρεμών/ανεκτέλεστων υποθέσεων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών. Παρελήφθησαν, όσον αφορά στην καταβολή τόκων προς εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Κ.Α.Ε. 0892) περίπου 3.500 ανεκτέλεστες υποθέσεις προηγούμενων οικονομικών ετών και από αυτές οι 936 διεκπεραιώθηκαν μέσα στο οικονομικό έτος 2018.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης πέραν της τρέχουσας εργασίας του απασχολήθηκε για τη διεκπεραίωση των ανεκτέλεστων υποθέσεων προκειμένου (α) να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής των εν λόγω υποθέσεων, (β) να μην υπάρξουν χρονικές υπερβάσεις ως προς τα ληξιπρόθεσμα πέρα των θεσμικών προβλεπόμενων και (γ) να μην υπάρξουν απλήρωτες υποχρεώσεις που θα επιβάρυναν ισόποσα το οικονομικό αποτέλεσμα της χώρας, θα επιδρούσαν αρνητικά στη σχέση πολίτη – κράτους (Α.Α.Δ.Ε.) και θα στερούσαν ισόποση ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

17 25 25
4 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕΓΑΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δ.2.α Χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας, ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα έσοδα ανά ελεγκτή της Οργανικής Μονάδας κατόπιν ελέγχων, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης (kpi) σε ποσοστό άνω του 100%. Ειδικότερα, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. πραγματοποιήθηκε ποσοστό εισπραξιμότητας 40,9% έναντι στόχου 40,0% (kpi 5) με ύψος εισπράξεων 247,9 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 56,4% επί του συνόλου των εισπράξεων από ελέγχους στην Επικράτεια (439,3 εκατ. ευρώ). 20 20
5 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Δ.2.α Χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας, ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα έσοδα ανά ελεγκτή της Οργανικής Μονάδας κατόπιν ελέγχων, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης (kpi) σε ποσοστό άνω του 100%. Ειδικότερα, από το Κ.Ε.φΟ.ΜΕ.Π. πραγματοποιήθηκε ποσοστό εισπραξιμότητας 52,2% έναντι στόχου 20,0% (kpi 6) με ύψος εισπράξεων 67,9 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 15,5% επί του συνόλου των εισπράξεων από ελέγχους στην Επικράτεια (439,3 εκατ. ευρώ). 8 20 20
6 ΔΟΥΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.2.β Χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων – προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης σε ποσοστό άνω του 100%. Ειδικότερα, από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών πραγματοποιήθηκε υπερεπίτευξη έναντι του ετήσιου στόχου επιστροφών, μέσω Κρατικού Προϋπολογισμού και ειδικής χρηματοδότησης, σε ποσοστό 171,2% (επιστροφές 2,077 δισ. ευρώ έναντι ετήσιου στόχου 1,214 δισ. ευρώ) και σε ποσοστό 37,2% επί του συνολικού ετήσιου αποτελέσματος επιστροφών Επικράτειας. 6 25 25
7 ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ.2.β Για το έργο του ελέγχου και της καταγραφής των συνοδευτικών παραστατικών κατά τη διέλευση φορτηγών οχημάτων από τον οδικό άξονα Ορμενίου -Ορεστιάδας. Το βραβείο αυτό, με την παρ.4 του άρθ.8 της απόφ.ΔΣΣΑ1135683ΕΞ2020/ ΦΕΚ5242/26-11-20, κατανέμεται στους υπαλλήλους που συστηματικά συμμετείχαν στο ως άνω έργο, σύμφωνα με τα αριθ. ΓΔφΔ 166876 ΕΞ2019/28-11-19 και αριθ. Α.Τ.Υ. ΓΔΑΔΟ ΑΑΔΕ168983ΕΞ2020ΕΜΠ/8-12-20. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, αυξημένης επικινδυνότητας, σε απομακρυσμένα σημεία από την Υπηρεσία τους. 5 20 20
8 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Δ.2.β Για το έργο του ελέγχου και της καταγραφής συνοδευτικών παραστατικών κατά τη διέλευση φορτηγών οχημάτων από τον οδικό άξονα Προμαχώνα Σερρών. Το βραβείο αυτό, με την παρ.4 του άρθ.8 της απόφ.ΔΣΣΑ1135683ΕΞ2020/ ΦΕΚ5242/26-11-20, κατανέμεται στους υπαλλήλους που συστηματικά συμμετείχαν στο ως άνω έργο, σύμφωνα με τα αριθ. ΓΔφΔ 166876 ΕΞ2019/28-11-19 και αριθ. Α.Τ.Υ. ΓΔΑΔΟ ΑΑΔΕ168983ΕΞ2020ΕΜΠ/8-12-20. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, αυξημένης επικινδυνότητας, σε απομακρυσμένα σημεία από την Υπηρεσία τους. 20 20
9 Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Δ.2.β Για την μέριμνα για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των χώρων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. Το βραβείο αυτό, με την παρ.4 του άρθ.8 της απόφ.ΔΣΣΑ1135683ΕΞ2020/ ΦΕΚ5242/26-11-20, κατανέμεται στους υπαλλήλους της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού που εκτέλεσαν επιτυχώς ιδιαίτερα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, σύμφωνα με το αριθ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΥΠ.169037 ΕΞ2020ΕΜΠ/8-12-20 της ΓΔΤ &ΕΦΚ, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και εκτός ωραρίου λειτουργίας. 10 20 20
10 ΤΛΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος) Δ.2.β Το εν λόγω συνοριακό τελωνείο, λειτούργησε επιτυχώς το 2018 κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκπληρώνοντας την αποστολή του για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 20 20
11 ΤΛΝ ΣΥΜΗΣ(επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος) Δ.2.β Το εν λόγω συνοριακό τελωνείο, λειτούργησε επιτυχώς το 2018 κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκπληρώνοντας την αποστολή του για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 20 20
12 ΤΛΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ(επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου) Δ.2.β Το εν λόγω συνοριακό τελωνείο, λειτούργησε επιτυχώς το 2018 κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκπληρώνοντας την αποστολή του για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5 20 20
13 ΤΛΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (επιπέδου ΑυτοτελούςΤμήματος) Δ.2.β Το εν λόγω συνοριακό τελωνείο, λειτούργησε επιτυχώς το 2018 κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκπληρώνοντας την αποστολή του για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 20 20
14 ΤΛΝ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος) Δ.2.β Για τη διενέργεια ελέγχων στους οδικούς άξονες στον Προμαχώνα και στο Ορμένιο, με έργο την καταγραφή των συνοδευτικών παραστατικών (CMR, τιμολόγια) που αφορούν στη διακίνηση με φορτηγά οχήματα (δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης) των αγαθών που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα μας καθώς και των κενών φορτίου φορτηγών οχημάτων. Η καταγραφή των στοιχείων αποτελεί δράση συλλογής πληροφοριών και όπου προκύπτουν ευρήματα ή υπόνοιες πραγματοποίησης παράνομης διακίνησης αξιολογούνται για την διενέργεια ελέγχων από τις ανωτέρω υπηρεσίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν πληροφορίες (όπως για διαλύτες) ενώ με τη συνδρομή των ΕΛΥΤ Αττικής & Θεσσαλονίκης και άλλων διωκτικών αρχών εντοπίστηκαν κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. Το βραβείο, με την παρ.4 του άρθ.8 της απόφ.ΔΣΣΑ1135683ΕΞ2020/ ΦΕΚ5242/26-11-20 κατανέμεται στους υπαλλήλους που συμμετείχαν, σύμφωνα με το αριθ. ΑΥΤ. ΤΜ.ΥΠ.169037 ΕΞ2020ΕΜΠ/8-12-20 της ΓΔΤ &ΕΦΚ., δεδομένου ότι ενήργησαν υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, αυξημένης επικινδυνότητας, και σε απομακρυσμένα σημεία από το τελωνείο που υπηρετούν. 20 20
15 ΤΛΝ ΔΡΑΜΑΣ (επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος) Δ.2.β Εκπλήρωση των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου και επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, σε συνοριακά απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας. Ειδικότερα, από το τελωνείο Δράμας, πέραν της υλοποίησης των στόχων του Ε.Σ., πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οδικούς άξονες για την καταγραφή των συνοδευτικών παραστατικών που αφορούν στις διακινήσεις με φορτηγά οχήματα των αγαθών που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα καθώς και των κενών φορτίου φορτηγών οχημάτων. Η εκτέλεση των επιπρόσθετων αυτών καθηκόντων των υπαλλήλων, δεδομένου ότι δεν επιχειρούν σε θεσμοθετημένες συνοριακές διαβάσεις, πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, αυξημένης επικινδυνότητας, σε απομακρυσμένα σημεία από τις Υπηρεσίες τους. 17 20 20
16 ΤΛΝ ΣΕΡΡΩΝ Δ.2.β Για τη διενέργεια ελέγχων στους οδικούς άξονες στον Προμαχώνα και στο Ορμένιο, με έργο την καταγραφή των συνοδευτικών παραστατικών (CMR, τιμολόγια) που αφορούν στη διακίνηση με φορτηγά οχήματα (δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης) των αγαθών που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα μας καθώς και των κενών φορτίου φορτηγών οχημάτων. Η καταγραφή των στοιχείων αποτελεί δράση συλλογής πληροφοριών και όπου προκύπτουν ευρήματα ή υπόνοιες πραγματοποίησης παράνομης διακίνησης αξιολογούνται για την διενέργεια ελέγχων από τις ανωτέρω υπηρεσίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν πληροφορίες (όπως για διαλύτες) ενώ με τη συνδρομή των ΕΛΥΤ Αττικής & Θεσσαλονίκης και άλλων διωκτικών αρχών εντοπίστηκαν κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. Το βραβείο, με την παρ.4 του άρθ.8 της απόφ.ΔΣΣΑ1135683ΕΞ2020/ ΦΕΚ5242/26-11-20 κατανέμεται στους υπαλλήλους που συμμετείχαν, σύμφωνα με το αριθ. ΑΥΤ. ΤΜ.ΥΠ.169037 ΕΞ2020ΕΜΠ/8-12-20 της ΓΔΤ &ΕΦΚ., δεδομένου ότι ενήργησαν υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, αυξημένης επικινδυνότητας, και σε απομακρυσμένα σημεία από το τελωνείο που υπηρετούν. 2 20 20

 

3. Στις Οργανικές Μονάδες που βραβεύονται για το έτος 2018, απονέμονται χρηματικά βραβεία, για την απονομή των οποίων αρμόδιες είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ. Για την απονομή του χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα χρηματικό ποσό σε ευρώ. Για την εκτέλεση της παρούσας σε κάθε μόριο αντιστοιχούν δέκα επτά (17) ευρώ.

4. Το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο σύνολο των υπαλλήλων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 8 και 9 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1135683 ΕΞ 2020/24/11/2020 απόφασης Διοικητή (Β’ 5242).

5. Οι Οργανικές Μονάδες: (α) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, (β) ΔΟΥ Ορεστιάδας, (γ) ΔΟΥ Σερρών, (δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ε) Τελωνείο Νέας Ορεστιάδας και (στ) Τελωνείο Σερρών που βραβεύονται με το ειδικό βραβείο της κατηγορίας Δ, παρ. 2β του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ Α 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 απόφασης Διοικητή, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης το κατανέμουν σε υπαλλήλους αυτών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Προϊσταμένων. Το γενικό και το ειδικό βραβείο λειτουργούν διαζευκτικά και λαμβάνεται το μεγαλύτερο εκ των δύο (παρ. 1 άρθρο 8, υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ Α 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 απόφαση).

6. Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος υπηρέτησε εντός του 2018 σε περισσότερες από μια Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού υπηρεσίας εντός του έτους (σύμφωνα με την παρ. ΙΖ των άρθρων 1 και 8 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ Α 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 απόφασης Διοικητή).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την απόφαση εδώ