Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ρύθμιση των 120 δόσεων (Παραδείγματα): «Τα εμπόδια που πρέπει να διορθωθούν άμεσα»

Άρθρο Παπαποστόλου Μενέλαος "Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική ρύθμιση των 120 δόσεων (Παραδείγματα): «Τα εμπόδια που πρέπει να διορθωθούν άμεσα»

Μετά και την δημοσίευση της ΠΝΠ (ΦΕΚ 106/Α/27-06-2019) με την οποία επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην ρύθμιση των 120 δόσεων, περιγράφουμε αναλυτικά τα ηλεκτρονικά βήματα που απαιτούνται για την ένταξη στην ρύθμιση. Επιπλέον, αναδεικνύουμε τα προβλήματα – εμπόδια που θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, αλλά και για την δικαιότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή της ρύθμισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  1. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/27-06-2019)
  2. Τα ηλεκτρονικά βήματα για την ρύθμιση των 120 δόσεων στο TAXISnet και στο ICISnet
  3. Τα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν άμεσα
  4. Σχετικές Διατάξεις

1. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 106/Α/27-06-2019)

Πριν αναλύσουμε τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την ρύθμιση των 120 δόσεων, παραθέτουμε εν συντομία τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 106/Α/27-06-2019).

Συγκεκριμένα:

· Εντάσσονται στο μέγιστο αριθμό των 120 δόσεων και τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2017 (αρ. 5 παρ. 1 περ. α΄ της ΠΝΠ)

· Όσα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν ήδη ενταχθεί στις 24 ή 36 δόσεις, θα μπορούν να αιτηθούν επαναπροσδιορισμό των δόσεών τους. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή και τις λεπτομέρειες (αρ. 5 παρ. 1 παρ. β΄ της ΠΝΠ)Για επιχειρήσεις με υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα παραμένει το όριο δόσεων στις 24 για τακτικές οφειλές και στις 36 για έκτακτες οφειλές.

· Στην ρύθμιση υπάγονται πλέον και οι οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση (καταληκτική ημερομηνία 30.09.2019) και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018 (αρ. 5 παρ. 2΄ της ΠΝΠ). Δηλαδή, φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις που θα προκύψουν από υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.α.), αρχικής ή τροποποιητικής, καθώς και από φορολογικούς ελέγχους που αφορούν μέχρι και το φορολογικό έτος 2018 (31/12/2018) και θα βεβαιωθούν έως 30.09.2019, μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος, για τη διατήρηση της ισχύος μιας πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, πρέπει αυτή να εισαχθεί στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοσή της (ή από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο) και να κυρωθεί από τη Βουλή εντός τριών (3) μηνών από τότε που εισάχθηκε για κύρωση. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου παύει να ισχύει. Διατηρεί, όμως, την ισχύ της για το χρονικό διάστημα που προηγείται της εκπνοής των προαναφερθεισών προθεσμιών.

2. Τα ηλεκτρονικά βήματα για την ρύθμιση των 120 δόσεων

2.1. Ρύθμιση στο TAXISnet

1ο Βήμα: Οι φορολογούμενοι εισέρχονται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr και επιλέγουν κατά περίπτωση πολίτες ή επιχειρήσεις «Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών»

2ο Βήμα: Στη συνέχεια επιλέγουν «ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», όπου με τους προσωπικούς κωδικούς του Τaxisnet εισέρχονται στην ρύθμιση

3ο Βήμα: Επιλέγουμε τον τύπο της ρύθμισης Ρ6 – αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν. 4611/2019 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31/12/2018 και επιλέγουμε «Συνέχεια».

4ο Βήμα: Στη συνέχεια επιλέγουμε «Υποβολή Νέας»

5ο Βήμα: Το σύστηµα στη συνέχεια εμφανίζει αυτόματα τα εισοδήματα και των αριθμό τέκνων του φορολογούμενου βάσει της περσινής δήλωσης, καθώς και το ληξιπρόθεσµο υπόλοιπο το οποίο µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση. Στο πεδίο «Επιλογή Ρύθμισης» συμπληρώνουμε « Έως 120 δόσεις». Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπαχθούν και ήδη ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της ρύθμισής τους. Στη συνέχεια επιλέγουμε «Επόμενη Σελίδα».

6ο Βήμα: Βάσει του ύψους του εισοδήµατος , το σύστηµα υπολογίζει αυτόµατα το ποσό της µηνιαίας δόσης που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καταβάλει ο φορολογούµενος για να ενταχθεί στη ρύθµιση. O φορολογούμενος από την «Επιλογή Δόσεων» μπορεί να επιλέξει το μέγιστο αριθμό δόσεων και το πόσο. Έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό σε μία δόση με 100% απαλλαγή των προσαυξήσεων ή σε 120 δόσεις με 10% απαλλαγή των προσαυξήσεων. Στη συνέχεια επιλέγουμε «Επόμενη Σελίδα».

7ο Βήμα: Ο φορολογούμενος συμπληρώνει ηλεκτρονικά την υπεύθυνη δήλωση. Τα προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται προσημπληρωμένα από το σύστημα και ο οφειλέτης απαντά μόνο τσεκάροντας µια σειρά ερωτήσεων που του θέτει το σύστηµα. Στη συνέχεια κλικάρει «Υποβολή» και εμφανίζεται η αίτηση την οποία και θα πρέπει να υποβάλει

8ο Βήμα: Το σύστηµα στη συνέχεια εµφανίζει αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης,μεταξύ των οποίων, τον αριθμό της αίτησης και τη Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής (ΤΡΟ), δηλαδή τον πολυψήφιο αριθµό που θα χρησιµοποιεί ο φορολογούμενος για να πληρώνει σε τράπεζα τις δόσεις της ρύθµισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

· Για την ενεργοποίηση της ρύθμισης απαιτείται να καταβληθεί η 1η δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησης.

· Όταν καταβληθεί η 1η δόση, η ρύθµιση ενεργοποιείται και εµφανίζεται η ένδειξη «ενεργοποιηµένη» και παραμένει σε ισχύ όσο οφειλέτης είναι συνεπής.

· Αφού επικυρωθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων και υπάρχουν και άλλες οφειλές, τότε επιλέγουμε Ρ2 – Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Οφειλών για τις υπόλοιπες οφειλές.

· Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ και ο αριθμός των ελαχίστων δόσεων είναι 18

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥποβολής αίτησης μέχρι την Παρασκευή 30-09-2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις επιχειρήσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για ένταξη στην ρύθμιση είναι ακριβώς η ίδια, όπως περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω. Για τα νομικά πρόσωπα, η αίτηση υποβάλετε ηλεκτρονικά από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Συγκεκριμένα, από το πεδίο «Επιλογή Ρόλου» επιλέγουμε ότι θέλουμε να δράσουμε «Ως Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου».

Στη συνέχεια, επιλέγουμε την επιχείρηση στην οποία εκπροσωπούμε και θέλουμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές της.

2.2 Ρύθμιση στο ICISnet (για τελωνειακές οφειλές)

Για τις τελωνειακές οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων δεν παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την ένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά οι φορολογούμενοι προσέρχονται στα τελωνεία που έχουν οφειλές και υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση δεν γίνεται άμεσα δεδομένου ότι η αίτηση και όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με το χέρι.

3. Τα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν άμεσα

3.1 Οι οφειλές προς όλες τις φορολογικές υπηρεσίες πρέπει να υπολογίζονται αθροιστικά για την υπαγωγή σε μία ρύθμιση

Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος ή η επιχείρηση που έχει οφειλές σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να υποβάλλει για κάθε Δ.Ο.Υ. ξεχωριστή αίτηση στο Taxisnet, επιλέγοντας τη Δ.Ο.Υ. από τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής». Αυτή, όμως, η αδυναμία του Τaxisnet να ενοποιήσει όλες τις οφειλές, δεν ταλαιπωρεί μόνον τους φορολογούμενους καθώς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν δύο ρυθμίσεις, αλλά οδηγεί και σε στρεβλή εφαρμογή της ρύθμισης, καθόσον αδικεί τους φορολογούμενους που έχουν χρέη σε παραπάνω από μία Δ.Ο.Υ..

1ο Παράδειγμα:

Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 9.000,00 ευρώ έχει οφειλές στην Δ.Ο.Υ. Α΄: 2.100,00 ευρώ και στην Δ.Ο.Υ. Β’:1.500,00 ευρώ.

Δ.Ο.Υ. Α΄ Δ.Ο.Υ. Β’ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ρυθμιζόμενο Ποσό 2.100,00 € 1.500,00 € 3.600,00 €
Αριθμός Δόσεων 70 30 120
Μηνιαία Δόση 30,00 € (ελάχιστη μηνιαία Δόση) 30,00 € (ελάχιστη μηνιαία Δόση) 30,00 € (ελάχιστη μηνιαία Δόση)

Από τον παραπάνω πίνακα εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα για να ρυθμίσει τις οφειλές του στις δύο Δ.Ο.Υ. συνολικά 60,00 ευρώ ανά μήνα, ενώ με την ενοποίηση θα πλήρωνε 30,00 € ανά μήνα και ταυτόχρονα θα επωφελούταν και από το μέγιστο αριθμό των δόσεων (120).

2ο Παράδειγμα:

Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000,00 ευρώ έχει οφειλές στην Δ.Ο.Υ. Α΄: 6.000,00 ευρώ και στην Δ.Ο.Υ. Β’: 4.875,00 ευρώ.

Δ.Ο.Υ. Α΄ Δ.Ο.Υ. Β’ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ρυθμιζόμενο Ποσό 6.000,00 € 4.875,00 € 10.875,00 €
Αριθμός Δόσεων 80 65 120
Μηνιαία Δόση 75,00 € 75,00 € 90,00 €

Από τον παραπάνω πίνακα εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα για να ρυθμίσει τις οφειλές του στις δύο Δ.Ο.Υ. συνολικά 150,00 ευρώ ανά μήνα, ενώ με την ενοποίηση θα πλήρωνε 90,00 € ανά μήνα και ταυτόχρονα θα επωφελούταν και από το μέγιστο αριθμό των δόσεων (120).

3.2 Η αίτηση για την ένταξη στην ρύθμιση οφειλών στις τελωνειακές υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς στοTaxisnet και η ΑΑΔΕ να αντιμετωπίζει τις οφειλές από όλες τις υπηρεσίες της, ως ενιαίες, για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Όπως προαναφέραμε, ο φορολογούμενος που έχει οφειλές σε τελωνεία θα πρέπει να προσέλθει στα τελωνεία και να υποβάλει χειρόγραφα αίτηση για ένταξη στην ρύθμιση. Έτσι, οι φορολογούμενοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί επιφορτίζονται με επιπλέον διοικητικό και οικονομικό κόστος, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες που εκτελούν τις διαδικασίες χειρόγραφα. Γι’ αυτό απαιτείται άμεση ηλεκτρονικοποίηση της ρύθμισης για τις τελωνειακές οφειλές.

Επιπλέον, απαιτείται η ΑΑΔΕ να ενοποιήσει τις οφειλές των φορολογούμενων από όλες τις υπηρεσίες της (φορολογικές, τελωνειακές κ.α.) για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσίες που υπάγονται στην ίδια αρχή.

Αν στα παραπάνω δύο παραδείγματα, αντικαταστήσουμε τις οφειλές στην Δ.Ο.Υ. Β΄ με οφειλές στο ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β΄, καταδεικνύεται και πάλι η άδικη εφαρμογή της ρύθμισης για τους φορολογούμενους που έχουν οφειλές ταυτόχρονα σε εφορία και τελωνείο.

3.3 Η ένταξη στην ρύθμιση θα πρέπει να παρέχει πραγματικά ευεργετήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 104 «Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση», η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Επί της ουσίας κανένα ευεργέτημα δεν παρέχεται από την ένταξη στην ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα:

α) για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας παραπέμπει στο άρθρο 12 του ν. 4174/2013 που πρόκειται για γενικές διατάξεις περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

β) για την ποινική δίωξη διακόπτεται η εκτέλεση ή αναβάλλεται, όπως ισχύει και για όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις,

γ) για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων αναστέλλονται, αλλά η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.

Επειδή, σκοπός της πολυαναμενόμενης ρύθμισης των 120 δόσεων, δεν θα πρέπει να είναι μόνο η εισπραξιμότητα των οφειλών, αλλά και η δυνατότητα για μία δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις, απαιτείται άμεσα αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των ευεργετημάτων της υπαγωγής στην ρύθμιση, ώστε οι φορολογούμενοι να μπορέσουν να αφενός να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αφετέρου να είναι συνεπής ως προς την τήρηση της ρύθμισης.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να νομοθετηθούν, ειδικά για τους συνεπείς οφειλέτες στην ρύθμιση των 120 δόσεων, τα κάτωθι πραγματικά ευεργετήματα:

α) άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες και αφορούν οφειλές που εντάχθηκαν στην ρύθμιση,

β) δραστική μείωση του ποσοστού παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας είναι η είσπραξη χρημάτων, καθώς και του ποσοστού του καταβληθέντος ποσού της ρύθμισης, σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 7 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013.

Τέλος η διευκόλυνση της σταδιακής αύξησης του ακατάσχετου ορίου των καταθέσεων για τους πολίτες που είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους, που παρέχεται με την υπ’ αρ. Α. 1236/2019 (ΦΕΚ Β΄/Β/02-07-2019) απόφαση της υφυπουργό Οικονομικών, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019δεν αποτελεί λύση άμεση, καθολική και αποτελεσματική. Και αυτό γιατί:

Πρώτον: Η απόφαση θα ισχύει από την 01.10.2019. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα αιτηθεί την διευκόλυνση μετά την 01.10.2019 και εάν πληροί τις προϋποθέσεις και λειτουργήσει η εφαρμογή, θα επωφεληθεί από 01.11.2019, μετά από 4 ολόκληρους μήνες από σήμερα.

Δεύτερον: Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα ως ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών φυσικού προσώπου, το ποσό περιορισμού που προκύπτει, προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό. Επομένως, η διευκόλυνση παρέχεται μόνο για όσους έχουν μηνιαία δόση άνω των 420 ευρώ, δηλαδή για τους μεγαλύτερους οφειλέτες και για έναν και μόνον λογαριασμό που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος. Για παράδειγμα εάν η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 600 ευρώ με την έναρξη της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 1.800 ευρώ (600Χ3) από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους.

Τρίτον: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου λαμβάνει υπόψη μόνον το ύψος της δόσης και την διάρκεια της ρύθμισης, ενώ θα έπρεπε να συνδέεται άμεσα με το διαθέσιμο εισόδημακαι τις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη. Επομένως, πρόκειται για μία διευκόλυνση εξαιρετικά περιορισμένη τόσο ως προς το πλήθος των οφειλετών που μπορούν να επωφεληθούν, όσο και ως προς το ποσό της αύξησης του ακατάσχετου ορίου που μπορεί κάποιοι οφειλέτες να καρπωθούν.

4. Σχετικές Διατάξεις

Άρθρα 98 – 109 v. 4611/2019

ΠΝΠ (ΦΕΚ 106/Α/27-06-2019)

Α. 1196/2019

Α.1236/2019

Ε. 2109/2019

Άρθρο 130 ν. 4611/2019