ΑΑΔΕ: Αλλαγές στο οργανόγραμμα με δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις

ΑΑΔΕ: Αλλαγές στο οργανόγραμμα με δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις

Δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις συστήνει η Αρχή Δημοσίων Δημοσίων Εσόδων που έρχονται να αντικαταστήσουν την Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Την ώρα που σε πολλές χώρες του εξωτερικού η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αποτελεί πραγματικότητα από το 2000, εντός συνόρων η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.

Παρά τις αλλαγές των τελευταίων ετών, ο εκσυγχρονισμός είναι αργός, καθώς αντιμετωπίζονται σημαντικά εμπόδια που έχουν να κάνουν με τον πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία και το γεγονός ότι οι υπάλληλοι καλούνται να ανταποκριθούν στις αλλαγές χωρίς τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Επίσης, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν έλλειψη βασικής υλικοτεχνικής υποδομής και απαραίτητων αναλώσιμων. Τεράστιο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες να καλύπτουν μετά βίας το 60% των οργανικών θέσεων.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 1460/2019), δημιουργούνται: 

  • Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), μέσω της οποίας η Ψηφιοποίηση αναβαθμίζεται σε κεντρικό στόχο της ΑΑΔΕ, σε συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο πληροφορικής της.
  • Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ), μέσω της οποίας εδραιώνεται και ισχυροποιείται το νέο σύστημα διαχείρισης του πλέον πολύτιμου κεφαλαίου της Αρχής, του ανθρώπινου δυναμικού της, με την προσθήκη σε αυτή και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αρχής, προχώρησε στην οργανωτική αλλαγή αυτή λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές, με διπλό στόχο: να ισχυροποιήσει τις μονάδες πληροφορικής της, ώστε να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Ψηφιοποίησης.

Στόχος όπως τονίζεται είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλότερου επιπέδου στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να εμπεδώσει μια νέα σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της, βάζοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις ανάγκες των ανθρώπων της για συνεχή εκπαίδευση, δίκαιη αξιολόγηση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για όλους.