Έντυπο Ν: Το νέο έντυπο για το φορολογικό έτος 2021 για τα νομικά πρόσωπα

Έντυπο Ν: Το νέο έντυπο για το φορολογικό έτος 2021 για τα νομικά πρόσωπα

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. Α.1052/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία ορίζεται ο τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της απόφασης καθώς και το έντυπο Ν στην Online τράπεζα.