Συνέντευξη Μιχάλη Κούπκα για τις συγχωνεύσεις εφοριών στο Focus FM

Διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων εργασίας, δυνατότητα επιλογής φορολογικής υπηρεσίας σε όλους τους συναδέλφους των υπό συγχώνευση ΔΟΥ και εύρεση κτιρίων που πληρούν προδιαγραφές αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος, είναι η απάντηση μας στους σχεδιασμούς της Διοίκησης για συγχωνεύσεις.