Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Μεταθέσεις, αποσπάσεις, παράταση αποσπάσεων εφοριακών υπαλλήλων

  • ΠΟΕ – ΔΟΥ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

  •  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ