Βεβαίωση ΟΑΣΘ

Βεβαίωση ΟΑΣΘ

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ παρέχει στα μέλη του (οικονομικά τακτοποιημένα) έκπτωση 20% στις Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών.

Για έκδοση βεβαίωσης κάρτας ΟΑΣΘ μπείτε στην ψηφιακή εφαρμογή του συλλόγου μας εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις ΟΑΣΘ εκδίδονται συγκεντρωτικά ανά υπηρεσία και μόνο από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες (με κωδικούς).

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 30,00 €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

84,00 €

ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΙΟΥΛΙΟ

150,00 €

ΕΤΗΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

270,00 €

Κάθε κάρτα απεριορίστων διαδρομών (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) συνοδεύεται από την «ταυτότητα» που εκδίδεται από τον Ο.Α.Σ.Θ., η οποία φέρει τα στοιχεία και την φωτογραφία του κατόχου.

Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος των.

Για την έκδοσή της ταυτότητας, απαιτούνται 2 έγχρωμες φωτογραφίες και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (οι κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), απαιτείται και η επίδειξη του δικαιολογητικού που παρέχει την δυνατότητα έκπτωσης.

Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών διατίθενται από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την πρώτη ημέρα ισχύος κάθε κάρτας.

Οι απολεσθείσες κάρτες απεριορίστων διαδρομών όλων των τύπων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δεν αντικαθίστανται από τον Οργανισμό.