Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή στο Σύλλογό μας απαιτούνται σωρευτικά:

α) Συμπλήρωση – υπογραφή της αίτησης εγγραφής μέλους και παράδοση στα γραφεία του Συλλόγου μας (Αγ. Σοφίας 52 – 2ος όροφος) ή αποστολή με φαξ (2310275347) και

β) Εξόφληση της μηνιαίας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής