02/03/2017 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 2Κ/2015: Επιστολή προς διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την μισθολογική εξομοίωση.

Διαβάστε και κατεβάστε την επιστολή εδώ