19/10/2016 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΕΛ 1142378 ΕΞ2016/30.9.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΓΔΕ.

Διαβάστε την επιστολή του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Σερρών προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων εδώ