30/11/2015 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Έγγραφο προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο και τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την μη σύσταση τμήματος ΥΕΔΔΕ στη Ρόδο

Διαβάστε το έγγραφοτου Συλλόγου Εφοριακών Δψδεκανήσου προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη, τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα, τον Αν. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Μπάκα Ιωάννη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη μη σύσταση τμήματος ΥΕΔΔΕ στη Ρόδο εδώ